מחזקים את החיילים שלנו!!!

מחזקים את החיילים שלנו!
כדי שננצח בעזרת ה'
אנחנו חייבים לחזק את הרוח של החיילים שלנו.
את רוח הגבורה,
את הרצון לנצח,
את השאיפה לנקמת ה'.
בלי הרוח לא נוכל לנצח!

תרמו עכשיו לחיזוק הרוח של החיילים
ביחד עם חלוקת אביזרי לחימה ואוכל נחלק גם מזון רוחני לחיילים

וכך בעז"ה ננצח.

בהמלצת הרבנים שליט"א

*התרומה מוכרת לפי סעיף 46